poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului AiudData publicarii

13.12.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) si art. 62 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici,  cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs comunica urmatorul rezultat al probei scrise la concursul de recrutare organizat de Primaria Municipiului Aiud, in data de 13.12.2021, ora 10,00 – proba scrisa, pentru ocuparea pe durata nedeterminata a postului vacant, functie publica de executie de expert, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Directiei Arhitect - Sef, Compartiment Strategii de informatizare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Aiud:

 

Nr.

Crt.

NUMARUL DOSARULUI DE CONCURS

PUNCTAJUL PROBEI SCRISE

REZULTATUL PROBEI SCRISE

1.

36135/25.11.2021

50,25

ADMIS

 

           Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului probei scrise, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 63 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Morar Angela, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul Directiei Economice, aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.

             Candidatul declarat "admis" in urma sustinerii probei scrise, se poate prezenta pentru sustinerea probei interviu in data de 16.12.2021, ora 13,00 la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

  Nota: Conform prevederilor art. 12 alin. (4) din Anexa 3 – Masuri pentru diminuarea impactului tipului de risc la HG nr. 1242/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 9 decembrie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, accesul candidatilor in incinta institutiei este permis doar celor care fac dovada vaccinarii impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.Descriere scurta

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate