poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultatul probei practice la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, functie contractuala de executie de muncitor necalificatData publicarii

16.12.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatorul rezultat al probei practice:

 

Nr. crt.

Numele si prenumele candidatilor

Punctajul probei practice

Rezultatul probei practice

 

1.

MOLDOVAN IOSEFINA ALINA

80

ADMIS

 

Candidatul declarat admis” va sustine interviul in data de 21.12.2021, ora 10,00 la sediul Primariei Municipiului Aiud, sala Ion I. C. Bratianu.

Candidatul nemultumit de rezultatul obtinut, poate formula contestatie, in termen de cel  mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei practice, la sediul Primariei Municipiului Aiud, sub sanctiunea decaderii din acest drept, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor, d-na Morar Angela, consilier in cadrul Biroului Resurse Umane, Control Intern din cadrul Directiei Economice, aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.Descriere scurta

Rezultatul  probei practice la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, functie contractuala de executie de muncitor necalificat, treapta profesionala I din cadrul Biroului Administratia Pietei din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud -  16.12.2021

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate