poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Rezultat final la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, functie contractuala de executie de muncitor necalificat din cadrul Biroului Administratia PieteiData publicarii

20.12.2021

Descriere

Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (3) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, comisia de concurs, comunica urmatorul rezultat final al concursului:

 

 

Nr.

Crt.

 

 

CANDIDAT

 

 

Punctaj obtinut

 

Punctaj

 final

 

 

Rezultat final

 

Proba

 Practica

Proba

Interviu

 

1.

 

MOLDOVAN IOSEFINA ALINA

 

 

80

 

70

 

75

 

ADMISDescriere scurta

Rezultat final la concursul organizat de Primaria Municipiului Aiud, pentru ocuparea postului vacant, functie contractuala de executie de muncitor necalificat, treapta profesionala I din cadrul Biroului Administratia Pietei din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud- 16.12.2021-

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate