poca-header

Informații publice

Anunț concurs Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud

Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local organizează concurs în vederea ocupării pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacantă de inspector de specialitate, grad profesional debutant, cu normă întreagă – 1 post în cadrul Compartimentului Salubrizare din cadrul Serviciului Tehnic, Întreținere Patrimoniu.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate