poca-header

Informații publice

Anunț organizare examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut

În conformitate cu prevederile art. 617 alin. (2) şi al art. 618 alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul instituției din str. Cuza Vodă, nr. 1, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate