poca-header

Informații publice

Anunț examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior

În conformitate cu prevederile art. 70 din H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 1, examen de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, a personalului contractual din cadrul Bibliotecii Liviu Rebreanu Aiud, Direcția de Cultură - Centrul Multicultural Liviu Rebreanu Aiud, Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, respectiv în funcția contractuală de execuție de bibliotecar (S) gradul IA.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate