poca-header

Informații publice

Evaluarea anuală a managementului Direcției de Cultură - Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud

În conformitate cu prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evaluării anuale a managementului Direcției de Cultură - Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, la nivelul autorităţii, a fost constituită, prin Dispoziția Primarului nr. 154/28.02.2024, comisia de evaluare a Managerului Direcției de Cultură - Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, având următoarea componenţă:
 - d-na Lőrincz Helga,  viceprimarul municipiului Aiud;
 - Alexandru Pal, manager – Centrul de Cultură “Augustin Bena”;
 - dl. Drîmbărean Matei,  Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba;
Evaluarea managementului Direcției de Cultură - Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud a fost realizată în următoarele etape:
analiza raportului de activitate întocmit de managerul Direcției de Cultură - Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud – d-nul Hădărig Ioan,
susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu.
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului Direcției de Cultură - Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, aprobat prin Dispoziția nr. 140/15.02.2024, membrii comisiei au procedat la calcularea rezultatului final al evaluării, rezultat aprobat prin Dispoziția Primarului nr. 174/15.03.2024.
Raportul de activitate al managerului Direcției de Cultură - Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud, este afișat în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului Direcției de Cultură - Centrul Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud, aprobat prin Dispoziția nr. 140/15.02.2024.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate