Informații publice

Autorizație de funcționare

DOCUMENTE NECESARE:

1. acordurile tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se învecinează pe plan orizontal şi vertical), referitor la orarul de funcţionare şi activitatea desfăşurată – formular tip sub semnătură privată – Anexa nr. 4;
2. acordurile coproprietarilor/coindivizarilor (unde este cazul);
3. certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
4. anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii nr.26/1990 privind Registrul Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare;
5. actul constitutiv al societăţii (statut, contract de societate) sau certificatul de înregistrare menţiuni şi rezoluţia emisă de Oficiul Registrului Comerţului;
6. dovada deţinerii legale a spaţiului;
7. aviz/autorizaţie de securitate la incendii, conform Hotărârii Guvernului nr. 571/2016;
8. declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului – Anexa nr. 5;
9. contract pentru ridicarea sau depozitarea gunoiului;
10. dovada achitării taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare.

FORMULARE PENTRU DESCĂRCAT

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate