poca-header

Informații publice

Dezbatere publică - stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025 în Municipiul Aiud

Data limită a consultării: 25.03.2024

Modalitatea de trimitere a propunerilor: Avram Marilena, telefon: 0258861310, e-mail: office@aiud.ro ;  trdeciz@aiud.ro,

Data și locul organizării dezbaterii publice: Primăria Municipiului AiudNr.  7280  din 27.02.2024  
Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2025 în  Municipiul Aiud
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD
Astăzi, 28.02.2024, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2025 în  Municipiul Aiud
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
• Raportul de specialitate nr. 7277 din 27.02.2024 al Direcției Economice;
• referatul de aprobare nr. 7275 din 27.02.2024 privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• textul complet al proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2025 în  Municipiul Aiud
• anexele nr. 1 -  24 parte integrantă din proiectului de act normativ propus;        
Documentaţia poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituţiei, la ADRESA www.aiud.ro  la secţiunea „ Informații publice  - Dezbateri publice;  
• la sediul instituţiei Primăria Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie,  pe bază de cerere depusă la Biroul de Comunicare și relații Publice  al Primăriei Municipiului Aiud.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în perioada 08.03.2024 - 25.03.2024.
- prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul  www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice;  
- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@aiud.ro,  trdeciz@aiud.ro.;
-  prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Aiud, Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba, cod 515200;
- la sediul instituţiei, la registratura Primăriei Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr.1,  prin fax la nr. 0258/861280, de luni până joi între orele 07.30 – 16.00 și vineri între orele 07.30 – 13.30
 Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2025 în  Municipiul Aiud.“
 Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice”;  
 Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
 Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 10.04.2024.
 Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0258861310, e-mail: office@aiud.ro ;  trdeciz@aiud.ro, persoană de contact: Marilena Avram, consilier, Compartiment Elaborare Documente Consiliul Local, int.1014 .
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate