poca-header

Informații publice

Dezbatere publică - Strategia SMART City a Municipiului Aiud pentru perioada 2021-2027

Data limită a consultării: 30.05.2022

Modalitatea de trimitere a propunerilor: Registratura Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr.1, prin fax la nr. 0258/861280 sau prin e-mail la adresa trdeciz@aiud.ro

Data și locul organizării dezbaterii publice: Primăria Municipiului AiudÎn conformitate cu prevederile:
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
            - art. 5 alin.(3) și (4), art. 44 din  Legea  nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
      - art. 129, alin.(1), alin.(2), lit. b), lit. d), coroborat cu alin.(4) lit. e), alin  (7), lit. k) și lit. s) din  OUG  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;         
            Aducem la cunoștința publică anunțul de intenție referitor la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ,
         ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei SMART City a Municipiului Aiud pentru perioada 2021 – 2027”.                            
Precizăm că proiectul de hotărâre împreună cu documentele pregătitoare ( referat de aprobare, raportul Compartimentului Proiecte, Prognoze, Programe și documentația anexă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ), sunt prezentate pe site-ul nostru www.aiud.ro  la secțiunea Informații utile/Dezbateri publice.  
Cei interesați pot prezenta în scris în perioada 16.05.2022 - 30.05.2022, propuneri, sugestii și opinii cu caracter de recomandare, de luni până joi între orele 08.00 – 16.00 și vineri între orele 8.00 – 14.00 la registratura Primăriei Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr.1, prin fax la nr. 0258/861280 sau prin e-mail la adresa trdeciz@aiud.ro.
                      Propunerile, sugestiile și opiniile dvs. împreună cu proiectul de act administrativ va fi supus spre aprobare autorității deliberative, cu respectarea termenului prevăzut de art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 ( 30 de zile lucrătoare ), în cadrul ședinței Consiliului Local Aiud din luna iunie 2022.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate