poca-header

Informații publice

Educația - Un pas înainte!

Sursa referinţă:
Cod SMIS: 136003 / cod SIPOCA 773
Obiectul:

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul Municipiului Aiud prin continuarea simplificării procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni, implementând măsuri din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea proceselor) și front-office pentru serviciile publice furnizate aferente competențelor partajate ale administrației publice locale.

Rezultate:

Aplicație pentru poliția locală, asigurând:
- Aplicație mobilă: consultarea în timp real a informațiilor din bazele de date ale Primăriei, sprijinind activitățile de control pe teren.
- Autorizații comerciale – căutare n registrul mare/unic, actele acord pentru desfășurarea activităților comerciale – cerere si prelungire acord pentru desfășurare exerciții comerciale – cerere, care sunt rezolvate favorabil.
- Autorizații de ocupare domeniu public – căutare in registrul special domeniu public.
- Autorizații de construcții – căutare in registrul de autorizații de construire din modulul urbanism.
- Contravenție (amenzi, avertismente), permițând emiterea de rapoarte pe perioade, birouri/agenți, stări, încadrări juridice, precum și evidența comunicării acestora.
- Evidența fișelor de intervenție - documentează situațiile în care intervin echipajele Poliției Locale
- Instrumente de planificare (posturi fixe și echipe de patrulare proprii sau mixte) și raportare specifică activității de Poliție Locală
- Permise de libera trecere – căutare/verificare in registrul special.

Aplicație de prelucrarea automată a datelor şi gestionarea informațiilor din domeniul ajutoarelor și serviciilor sociale, asigurând:
- Evidență persoane - gestionarea datelor personale, cât și a veniturilor titularilor și membrilor
familiei în procesele de acordare ale tipului de ajutor sau servicu social de care beneficiază.
- Monitorizarea dosarelor depuse de cetățeni pe tipuri de ajutoare sau servicii sociale.
- Posibilități de căutarea a dosarelor, persoanelor beneficiare de unul sau mai multe ajutoare sau
servicii sociale.
- Gestionarea in mod unitar a datelor personale și veniturile acestora pentru toate tipurile de
ajutoare sociale.
- Calcul ajutoare sociale lunare în funcție de parametrii lunari, venituri și alte criterii în funcție de
tipul de ajutor social acordat.
- Generarea automată a dispozițiilor, referatelor și comunicărilor după sabloane definite și
posibilitatea modificării de către operator. Listarea dispozițiilor de acordare, respingere, modificare,
suspendare, încetare a unui dosar.
Implementarea unei soluții de gestiune integrată a activităților consiliului local, ce include și un sistem de conferință audio/video

Valoarea:
2.682.678,43 lei
Surse de finanţare:
Valoarea eligibilă nerambursabilă: 2.629.024,86 lei (98%) Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 2.280.276,66 lei (85%) Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 348.748,20 lei (13%) Cofinanţarea eligibilă a Beneficiarului: 53.653,57 lei
Stadiu:
Contract in implementare
Fişiere ataşate
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate