poca-header

Informații publice

Transport public ecologic în Municipiul Aiud

Sursa referinţă:
Cod SMIS 2014+: 121926
Obiectul:
Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Aiud, în conformitate cu Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Aiud, inclusiv promovarea mobilității urbane bazată pe utilizarea transportului public auto de călători, nepoluant, îmbunătățit, și reducerea numărului de deplasări cu transportul privat cu autoturisme.
Surse de finanțare: Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Rezultate:

- Achiziționarea a 16 autobuze electrice, monitorizate prin GPS
- Crearea unui depou ultramodern pentru vehicule urbane
- Modernizarea a 28 de stații pentru călători
- Program electronic, în timp real, de informare a cetățenilor cu privire la orarul mijloacelor de transport
-  Introducerea sistemului de e-ticketing, un sistem modern pentru achiziționarea biletelor de călătorie
- Achiziționarea a 50 de biciclete
-  Înființarea a trei puncte de ”bike sharing” pentru aiudeni și turiști
- Construirea a trei trasee de piste pentru biciclete
- Reabilitarea unor străzi
- Crearea de spații pietonale
Valoarea:
61.919.006,01 lei
Surse de finanţare:

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 35.112.454,32 lei (85%)
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 5.370.140,06 lei (13%)
- Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului: 826.175,40 lei (2%)
- Valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă cheltuielilor neeligibile: 17.829.001,03 lei
- Valoarea TVA neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile: 2.781.235,20 lei
Stadiu:
Contract in implementare
Fişiere ataşate
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate