poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Raportul de activitate al managerului Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud pe anul 2018Data publicarii

22.02.2019

Descriere

In conformitate cu prevederile art. 38 din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea evaluarii anuale a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Aiud, la nivelul autoritatii, a fost constituita, prin Dispozitia Primarului nr. 42/06.02.2019, comisia de evaluare a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, avand urmatoarea componenta:

 - d-na Lorincz Helga,  viceprimarul municipiului Aiud;

 - dl. Pal Alexandru, Manager al Centrului de Cultura ”Augustin Bena”;

 - dl. Drimbarean Matei,  Director executiv – Directia Judeteana pentru Cultura Alba;

            Evaluarea managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud a fost realizata in urmatoarele etape:

a)    analiza raportului de activitate intocmit de managerul Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud – d-nul Hadarig Ioan,

b)    sustinerea raportului de activitate de catre manager in cadrul unui interviu.

 

            In conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) din Regulamentul de organizare si desfasurare a evaluarii managementului Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, aprobat prin HCL nr. 31/12.02.2018, membrii comisiei au procedat la calcularea rezultatului final al evaluarii, rezultat aprobat prin Dispozitia Primarului nr. 51/22.02.2019.

Raportul de activitate al managerului Centrului Cultural Liviu Rebreanu pe anul 2018, afisat in conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul de organizare si desfasurare a evaluarii managementului Centrului Cultural ”Liviu Rebreanu” din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, aprobat prin HCL nr. 31/12.02.2018.Descriere scurta

In conformitate cu prevederile art. 38 din O.U.G. nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea evaluarii anuale a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Aiud, la nivelul autoritatii, a fost constituita, prin Dispozitia Primarului nr. 42/06.02.2019, comisia de evaluare a managementului Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud, avand urmatoarea componenta:

 - d-na Lorincz Helga,  viceprimarul municipiului Aiud;

 - dl. Pal Alexandru, Manager al Centrului de Cultura ”Augustin Bena”;

 - dl. Drimbarean Matei,  Director executiv – Directia Judeteana pentru Cultura Alba

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate