poca-header

ARHIVA COMUNICATE

2016 2017 2018 2019 2020 2021


Afisare rezultat final al Proiectului de management depus de catre dl. Hadarig Ioan, manager al Centrului Multicultural ”Liviu Rebreanu” – Directie Municipala de CulturaData publicarii

02.07.2021

Descriere

Prin Dispozitia Primarului municipiului Aiud nr. 276/17.06.2021 a fost aprobat  Caietul de obiective in vederea depunerii unui nou proiect de management pentru Centrul Multicultural ”Liviu Rebreanu” – Directie Municipala de Cultura, de catre domnul Hadarig Ioan.

Proiectul de management al domnului Hadarig Ioan, pentru perioada iulie 2021 – iulie 2026, avand denumirea Traditie, Cultura, Educatie, a fost depus la Primaria municipiului Aiud si inregistrat sub nr. 19087/24.06.2021.

In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) si alin. (2)  din Anexa 1 la Ordinul nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum si a modelului-cadru al contractului de management, in vederea analizei noului Proiect de management depus de catre domnul Hadarig Ioan, manager al Centrului Multicultural ”Liviu Rebreanu” – Directie Municipala de Cultura, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Aiud, la nivelul autoritatii, a fost constituita, prin Dispozitia Primarului nr. 290/24.06.2021, comisia de concurs, avand urmatoarea componenta:

 - d-na Lorincz Helga,  viceprimarul municipiului Aiud;

 - dl. Pal Alexandru, Manager al Centrului de Cultura ”Augustin Bena”;

 - dl. Drimbarean Matei,  Director executiv – Directia Judeteana pentru Cultura Alba;

            Evaluarea proiectului de management al domnului Hadarig Ioan, pentru perioada iulie 2021 – iulie 2026, avand denumirea Traditie, Cultura, Educatie, a fost depus la Primaria municipiului Aiud si inregistrat sub nr. 19087/24.06.2021 a fost realizata in urmatoarele etape:

a)    analiza proiectului de management intocmit de managerul Centrului Cultural “Liviu Rebreanu” Aiud – d-nul Hadarig Ioan,

b)    sustinerea proiectului de management de catre manager in cadrul unui interviu.

            Rezultatul final al Proiectului de management a fost aprobat prin Dispozitia nr. 308/02.07.2021, emisa de Primarul municipiului Aiud.     Descriere scurta

Afisare rezultat final al Proiectului de management depus de catre dl. Hadarig Ioan, manager al Centrului Multicultural ”Liviu Rebreanu” – Directie Municipala de Cultura

© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate