poca-header

Informații publice

Anunț organizare concurs în vederea ocupării unui post contractual de execuție, vacant, de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD organizează la sediul din str. Cuza Vodă, nr. 1 concurs în vederea ocupării, pe durată nedeterminată, a unui post contractual de execuție vacant de muncitor calificat I din cadrul Direcției Arhitect - Șef, Compartiment Urbanism, Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Aiud.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate