poca-header

Informații publice

Evaluarea anuală a managementului Centrului Multicultural  “Liviu Rebreanu” - Direcție Municipală de Cultură

În conformitate cu prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea evaluării anuale a managementului Centrului Multicultural  "Liviu Rebreanu" – Direcție Municipală de Cultură, aflat sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Aiud, la nivelul autorităţii, a fost constituită, prin Dispoziția Primarului nr. 144/20.02.2023, comisia de evaluare a managementului Centrului Multicultural  "Liviu Rebreanu" – Direcție Municipală de Cultură, având următoarea componenţă:
- d-na Lőrincz Helga, viceprimarul Municipiului Aiud;
- d-na Popa Marinela, șef serviciu – Școala de arte și meșteșuguri din cadrul Centrului de Cultură “Augustin Bena”;
- dl. Drîmbărean Matei, Director executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Alba;
Evaluarea managementului Centrului Multicultural  "Liviu Rebreanu" – Direcție Municipală de Cultură a fost realizată în următoarele etape:
analiza raportului de activitate întocmit de managerul Centrului Multicultural  "Liviu Rebreanu" – Direcție Municipală de Cultură – d-nul Hădărig Ioan;
susţinerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu.
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” – Direcție Municipală de Cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, aprobat prin HCL nr. 307/16.12.2021, membrii comisiei au procedat la calcularea rezultatului final al evaluării, rezultat aprobat prin Dispoziția Primarului nr. 165/10.03.2023.
Raportul de activitate al managerului Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” – Direcție Municipală de Cultură, pe anul 2022, este afișat în conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” – Direcție Municipală de Cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud, aprobat prin HCL nr. 307/16.12.2021.
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate