Informații publice

Anunț privind achiziția publică de servicii de acordare credite în valoare de maxim 10.000.000 lei, în vederea finanțării executării unor obiective de investiții

Municipiul Aiud, anunță potențialii ofertanți de intenția de a achiziționa servicii de acordare a unui credit în valoare de maxim 10.000.000 lei, în vederea finanțării executării unor obiective de investiții.
Valoare estimată achiziție (cost comisioane, dobânzi, etc): 4.161.000 lei
Durata: Până la 31.12.2032, cu posibilitatea de prelungire a termenului, cu condiția aprobării Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
Perioada de grație: Până la 31.12.2024
Perioada de rambursare: 96 de luni
Data limită depunere oferte: 08.08.2022, ora 12:00, la Registratura Primăriei Municipiului Aiud, din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba.
Informații suplimentare: se pot obține conform documentației de atribuire atașată prezentului anunț, printr-o solicitare pe email la adresa economic@aiud.ro
Pentru obținerea Acordului de consultare a Bazei de date a Centralei Riscurilor de Credit, ofertanții vor transmite la adresa de email economic@aiud.ro Formularul lor, pentru a fi transmis înapoi semnat de reprezentantul Primăriei Municipiului Aiud.
 
Str. Cuza Vodă, nr.1, Aiud - 515200, Județul Alba
+4 0258861310, +4 0258861355, +4 0372717590
fax: +4 0258861280
logo
© Primăria Municipiului Aiud 2022, Toate drepturile rezervate