poca-header

Informații publice

Dezbatere publică de modificare a HCL nr.148 din 23.06.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini si a Regulamentului Serviciului de salubrizare

Data limită a consultării: 08.05.2023

Modalitatea de trimitere a propunerilor: telefon: 0258861310, e-mail: office@aiud.ro, trdeciz@aiud.ro, persoană de contact: Avram Marilena, consilier, Compartiment Elaborare Documente Consiliul Local, int.1014

Data și locul organizării dezbaterii publice: Primăria Municipiului AiudAnunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ de modificare a  HCL nr.148 din 23.06.2022 2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini si a Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru activitățile: Măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare
            ( art. 7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

             Astăzi, 21.03.2023, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
            „proiect de hotărâre de modificare a  HCL nr.148 din 23.06.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini si a Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru activitățile: Măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare; Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice  din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț; dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea la obiectivele din domeniul public şi domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale,în Municipiul Aiud”.
    Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
            • Raportul de specialitate nr. 7566 din 10.03.2023 al Direcției Arhitect - șef;
            • Referatul de aprobare nr.7565 din 10.03.2023 privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
             • textul complet al proiectului de hotărâre privind modificarea  HCL nr.148 din 23.06.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini si a Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru activitățile: Măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare; Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice  din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț; dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea la obiectivele din domeniul public şi domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale,în Municipiul Aiud;  
            • anexele nr. 1 -  2 parte integrantă din proiectului de act normativ propus;                     
 Documentaţia poate fi consultată:
               • pe pagina de internet a instituţiei, la ADRESA www.aiud.ro  la secţiunea „ Informații publice  - Dezbateri publice;  
             • la sediul instituţiei Primăria Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1;
             • proiectul de act normativ se poate obţine în copie,  pe bază de cerere depusă la Biroul de Comunicare și Relații Publice  al Primăriei Municipiului Aiud.
    Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în perioada 27.03.2023 - 10.04.2023.
            - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul  www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice;  
            -  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@aiud.ro,  trdeciz@aiud.ro.;
            -  prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Aiud, Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba, cod 515200;
            - la sediul instituţiei, la registratura Primăriei Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr.1,  prin fax la nr. 0258/861280, de luni până joi între orele 07:30 – 16:00 și vineri între orele 07:30 – 13:30
            Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri de modificare a  HCL nr.148 din 23.06.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de sarcini si a Regulamentului Serviciului de salubrizare pentru activitățile: Măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare; Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice  din localitate și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț; dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea la obiectivele din domeniul public şi domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale,în Municipiul Aiud”..“
             Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice”;  
            Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
            Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 05.05.2023
             Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0258861310, e-mail: office@aiud.ro,  trdeciz@aiud.ro, persoană de contact: Avram Marilena, consilier, Compartiment Elaborare Documente Consiliul Local, int. 1014
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate