poca-header

Informații publice

Dezbatere publică - modificarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale, a locuințelor din fondul locativ și a altor locuințe

Data limită a consultării: 18.09.2023

Modalitatea de trimitere a propunerilor: elefon: 0258861310, e-mail: office@aiud.ro ; trdeciz@aiud.ro, persoană de contact: Avram Marilena, consilier, Compartiment Elaborare Documente Consiliul Local, int.14 .

Data și locul organizării dezbaterii publice: Primăria Municipiului AiudAnunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ pentru modificarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale, de necesitate și a locuințelor din fondul locativ și a altor locuințe aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Aiud, aprobat prin HCL nr. 215/22.09.2023
 ( art. 7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD
Astăzi,22.08.2023, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: ”modificarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale, de necesitate și a locuințelor din fondul locativ și a altor locuințe aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Aiud, aprobat prin HCL nr. 215/22.09.2023”
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
• Referatul de aprobare nr. 26470 din 16.08.2023 privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• Raportul de specialitate nr. 26475  din 16.08.2023 al Direcției Arhitect Șef;     
• textul complet al proiectului de hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale, de necesitate și a locuințelor din fondul locativ și a altor locuințe aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Aiud, aprobat prin HCL nr. 215/22.09.2023;
- documentația anexa la proiectul de hotărâre.
Documentaţia poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituţiei, la ADRESA www.aiud.ro  la secţiunea „ Informații publice  - Dezbateri publice;  
• la sediul instituţiei Primăria Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1;
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie,  pe bază de cerere depusă la Biroul de Comunicare și Relații Publice  al Primăriei Municipiului Aiud.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în perioada 04.09.2023 – 18.09.2023.
            - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul  www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice;  
            -  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@aiud.ro,  trdeciz@aiud.ro.;
            -  prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Aiud, Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba, cod 515200;
            - la sediul instituţiei, la registratura Primăriei Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr.1,  prin fax la nr. 0258/861280, de luni până joi între orele 07.30 – 16.00 și vineri între orele 07.30 – 13.30
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri pentru modificarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale, de necesitate și a locuințelor din fondul locativ și a altor locuințe aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Aiud”, aprobat prin HCL nr. 215/22.09.2023
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice”;  
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 06.10.2023
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0258861310, e-mail: office@aiud.ro ;  trdeciz@aiud.ro, persoană de contact: Avram Marilena, consilier, Compartiment Elaborare Documente Consiliul Local, int.14 .
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate