poca-header

Informații publice

ZONĂ DE LOCUINȚE SEMI-COLECTIVE

Data limită a consultării: 05.07.2024

Modalitatea de trimitere a propunerilor: registratura Primăriei Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr.1, prin fax la nr. 0258/861280, e-mail: urbanism@aiud.ro

Data și locul organizării dezbaterii publice: Primăria Municipiului AiudMUNICIPIUL AIUD

            Astăzi 31.05.2024, în calitate de instituție publică inițiatoare, anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ:
ZONĂ DE LOCUINȚE SEMI-COLECTIVE, localitatea Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 13, 15, 19 precum și regulamentul local de urbanism aferent

            Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include (după caz):
                        - raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism;
                        - raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism;
                        - documentația PUZ, inclusiv Studii de specialitate;
                      - textul complet al proiectului de hotărâre: ZONĂ DE LOCUINȚE SEMI-COLECTIVE, localitatea Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 13, 15, 19
                        - avize si acorduri.

            Documentaţia poate fi consultată:
                        - pe pagina de internet a instituţiei, la adresa www.aiud.ro  la secţiunea informații_publice/dezbateri;
                        - la sediul instituţiei Primăria Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1;
                        - proiectul de hotărâre se poate obţine în copie,  pe bază de cerere depusă la Compartimentul Centrul de Informații pentru Cetățeni, împreună cu documentația PUZ- parte integranta din proiectul de hotărâre.

            Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 05.07.2024:
                        - ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: urbanism@aiud.ro.;
                        - prin poştă, pe adresa Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1;
                        - la sediul instituţiei, la registratura Primăriei Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr.1, prin fax la nr. 0258/861280, de luni până joi între orele 08.00 – 16.00 și vineri între orele 8.00 – 13.00

Materialele transmise vor purta menţiunea: Propuneri privind ”ZONĂ DE LOCUINȚE SEMI-COLECTIVE”, localitatea Aiud, str. Simion Bărnuțiu, nr. 13, 15, 19
            Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul: https://www.aiud.ro/index.php/informatii_publice/dezbateri.
            Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.

            Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 14.07.2024.
            Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 258/861310, e-mail: urbanism@aiud.ro, persoană de contact: Nicoară Simona.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate