poca-header

Strategii

Strategia 2021-2025


DECLARAȚIE
privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021 - 2025


            Având în vedere adoptarea  de către Guvernul României a Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea nr. 1269/2021,
            UAT - Municipiul Aiud, în calitate de autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor,a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor președintelui României, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Aiud și de a dispune măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ la nivelul unității administrativ - teritoriale,
            Asumând valorile fundamentale și principiile promovate de către Strategia Națională Anticorupție pe perioada 2021-2025,
            Recunoscând importanța obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025,
            Sprijinind principiile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție și asumându-și măsurile specifice ce țin de competența exclusivă a unității administrativ - teritoriale,
ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE, prin care:
  • Se confirmă angajamentul că la nivelul UAT - Municipiul Aiud se dispun toate măsurile pentru ca să nu se săvârșească fapte de corupție;
  • Condamnă corupția în toate formele în care se manifestă precum și conflictul de interese și incompatibilitățile ca fiind fenomene ce afectează obiectivele instituției și încrederea în aceasta;
  • Își exprimă în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative corespunzătoare;
  • Împreună cu reprezentanții instituției adoptă toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădite la informațiile de interes public;
  • Își asumă îndeplinirea măsurilor specifice ce țin de competența exclusivă a instituției pe care o reprezintă;
  • Susține și promovează creșterea gradului de respectare și aplicare a standardelor legale de integritate reflectate în inventarul anexă la Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025;
  • Contribuie la reducerea impactului  corupție asupra cetățenilor și asigură implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupție în instituțiile publice, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupție prin măsuri administrative, aprobarea planurilor de integritate și dezvoltarea sistemului național de monitorizare a SNA;
  • Autoevaluează anual și informează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și administrației cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în planul de integritate al instituției precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerate în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021 - 2025).  


Această declarație a fost adoptată de către
Iulia Adriana Oana Badea
Primarul Municipiului Aiud
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate