poca-header

Informații publice

Achiziția publică de servicii de acordare credite în valoare de maximum 15.000.000 lei, în vederea refinanțării creditului contractat de la BCR și finanțării executării unor obiective de investiții

Municipiul Aiud anunță potențialii ofertanți de intenția de a achiziționa servicii de acordare a unui credit în valoare de maximum 15.000.000 lei, în vederea refinanțării creditului contractat de la BCR (sold 10.000.000 lei) și finanțării executării unor obiective de investiții.
Valoare estimată achiziție (cost comisioane, dobânzi etc.): 6.695.659,12 lei
Durata: 10 ani de la momentul semnării contractului, cu posibilitatea de prelungire a termenului, cu condiția aprobării Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale
Perioada de grație: Până la 31.12.2024
Perioada de rambursare: perioada rămasă după perioada de grație, dar nu mai târziu de împlinirea scadenței de 10 ani de la semnarea contractului
Data limită depunere oferte: 15.03.2024, ora 11:00, la Registratura Primăriei Municipiului Aiud, din Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba.
Informații suplimentare: se pot obține conform documentației de atribuire atașată prezentului anunț, printr-o solicitare pe e-mail la adresa: economic@aiud.ro
Pentru obținerea Acordului de consultare a Bazei de date a Centralei Riscurilor de Credit, ofertanții vor transmite la adresa de e-mail: economic@aiud.ro Formularul lor, pentru a fi transmis înapoi semnat de reprezentantul Primăriei Municipiului Aiud.

NOTĂ:
Având în vedere solicitările primite prin email din partea institutiilor financiar-bancare, prin care se solicită decalarea depunerii ofertelor pentru a avea timpul necesar să obțină toate aprobările pentru participare la licitație și pentru a oferi un preț cat mai mic, vă informăm faptul că perioada de depunere a ofertelor s-a decalat până în 05 aprilie 2024, ora 12:00.
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate