poca-header

Informații publice

Dezbatere publică - delegarea gestiunii serviciului de salubritate - activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare

Data limită a consultării: 25.05.2024

Modalitatea de trimitere a propunerilor: Corina Botas, 0258861310, office@aiud.ro

Data și locul organizării dezbaterii publice: Primăria Municipiului AiudNr.  13200/09.04.2024

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele din domeniul public și domeniul privat al UAT Municipiul Aiud, prin achiziție publică de servicii, încheiată conform Legii nr. 98/2016

             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD
             Astăzi, 10.04.2024, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI AIUD anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: 
             ”proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele din domeniul public și domeniul privat al UAT Municipiul Aiud, prin achiziție publică de servicii, încheiată conform Legii nr. 98/2016”
    Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
             • referatul de aprobare nr. 13104 din 09.04.2024 privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
            • Raportul de specialitate nr. 13105 din 09.04.2024 al Direcției Arhitect Șef;
            • textul complet al proiectului de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele din domeniul public și domeniul privat al UAT Municipiul Aiud, prin achiziție publică de servicii, încheiată conform Legii nr. 98/2016;
            • anexele nr. 1 -  4 parte integrantă din proiectului de act normativ propus;               Documentaţia poate fi consultată:
            • pe pagina de internet a instituţiei, la ADRESA www.aiud.ro  la secţiunea „ Informații publice  - Dezbateri publice;  
            • la sediul instituţiei Primăria Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1
            • proiectul de act normativ se poate obţine în copie,  pe bază de cerere depusă la Biroul de Comunicare și relații Publice  al Primăriei Municipiului Aiud.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în perioada 25.04.2024 – 25.05.2024.
            - prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul  www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice;  
            -  ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@aiud.ro,  trdeciz@aiud.ro.;
            -  prin poştă, pe adresa Primăria Municipiului Aiud, Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr. 1, jud. Alba, cod 515200;
            - la sediul instituţiei, la registratura Primăriei Municipiului Aiud,  str. Cuza Vodă, nr.1,  prin fax la nr. 0258/861280, de luni până joi între orele 07.30 – 16.00 și vineri între orele 07.30 – 13.30
            Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele din domeniul public și domeniul privat al UAT Municipiul Aiud, prin achiziție publică de servicii, încheiată conform Legii nr. 98/2016”.
             Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la linkul www.aiud.ro  la secţiunea „Informații publice  - Dezbateri publice”;  
            Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
            Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la ședința ordinară din luna iunie 2024.
             Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact: telefon: 0258861310, e-mail: office@aiud.ro ;  trdeciz@aiud.ro, persoană de contact: Corina Botaș, consilier, Compartiment Elaborare Documente Consiliul Local, int.1014 .


             Primar,
    Iulia Adriana Oana BADEA 
 
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate