poca-header

Informații publice

Administrație publică locală eficientă pentru cetățeni - Cod SMIS 126063 / cod SIPOCA: 512

Sursa referinţă:
Cod SMIS 126063 / cod SIPOCA: 512
Obiectul:
Îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice şi reducerea birocrației pentru cetățeni, prin dezvoltarea şi implementarea de măsuri precum: un mecanism pentru fundamentarea deciziilor, două politici publice, un plan strategic instituțional, patru strategii sectoriale, soluții informatice integrate, ca si prin îmbunătățirea cunoștințelor personalului pentru implementarea măsurilor dezvoltate în proiect.
Rezultate:

Rezultat de proiect 1: O analiză ex-post pentru strategiile şi hotărârile de consiliu elaborate/ aprobate începând cu anul 2016.
Rezultat de proiect 2: Două politici publice sectoriale elaborate şi aprobate în domeniile prioritare: sănătate şi asistenţă socială.
Rezultat de proiect 3: Un plan strategic instituţional (PSI) aferent anilor 2020 – 2021, elaborat.
Rezultat de proiect 4: Patru strategii sectoriale elaborate şi aprobate la nivelul UAT.
Rezultat de proiect 5: Pachet de soluţii informatice integrate pentru accesul online la serviciile gestionate exclusiv de UAT, incluzând: o platformă care furnizează digital fluxurile de lucru de bază din cadrul UAT; sistem online de management al parcărilor; o aplicaţie online de tip City Alert.
Rezultat de proiect 6: Un sistem care asigură desfăşurarea proceselor de administrare arhivistică a documentelor şi retrodigitalizare, implementat la nivelul UAT.
Rezultat de proiect 7: 100 de persoane însemnând personal din cadrul UAT Municipiul Aiud şi din instituţiile aflate în subordinea consiliului local şi-au îmbunătăţit abilităţile şi cunoştinţele, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate de obiectivul specific 2.1.
Valoarea:
3.372.190,25 lei
Surse de finanţare:
Valoarea cofinanțării UE: 2.846.403,24 lei, valoarea cofinanțării din bugetul național: 458.343,20 lei, contribuția din bugetul local: 43.963,23 lei, contribuție partener: 23.480,58 lei.
Stadiu:
Contract finalizat
Fişiere ataşate
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate