poca-header

Informații publice

Integritatea - condiție esențială pentru o administrație eficientă

Sursa referinţă:
cod MySMIS: 117934
Obiectul:
Creșterea integrității și reducerea vulnerabilităților la corupție în cadrul UAT Primăria Municipiului Aiud, prin dezvoltarea și aplicarea unui mecanism eficient de prevenire a corupției sprijin pentru implementarea măsurilor anticorupție reglementate de legislație și monitorizate SNA, precum și prin îmbunătățirea cunoștințelor/competențelor personalului instituției în domeniul eticii integrității.
Rezultate:
  • Minimum 7 proceduri de sistem/ operaționale privind indicatorii anticorupție elaborate și/sau actualizate la nivelul UAT Municipiul Aiud în concordanță cu SNA 2016-2020
  • Manual de implementare a mecanismului de prevenire a corupției, elaborat și diseminat la nivelul personalului din cadrul Primăriei Municipiului Aiud
  • Dispoziție de Primar privind adoptarea și implementarea mecanismului de prevenire a corupției la nivelul UAT Municipiul Aiud,
  • 30 de persoane, însemnând personal de conducere și de execuție din cadrul Primăriei Municipiului Aiud, certificate la finalizarea cursurilor de formare privind importanța eticii și integrității în instituția publică
  • Raport de bună practică privind mecanismul și procedurile implementate în cadrul proiectului, elaborat și diseminat.
Valoarea:
286.908,51 lei
Surse de finanţare:
Proiect cofinanțat din Fondul Structural European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020
Stadiu:
Contract finalizat
Fişiere ataşate
© Primăria Municipiului Aiud 2022-2023, Toate drepturile rezervate